سبک تانگسودو I.T.F ایران Tang Soo Do I.T.F IRAN 국제당수도연맹

هنر رزمی سنتی کره جنوبی

پیام مهندس وثوق مدیرجدید سبک تانگسودو I.T.F ایران به علاقمندان به سبک تانگسودو


پیام مهندس وثوق مدیرجدید سبک تانگسودو I.T.F  ایران به علاقمندان به سبک تانگسودو

ازآنجاییکه افرادی دیگر درحال توسعه سبک تانگسودو درایران می باشند و یکی از نمایندگان بیست سازمان جهانی دراین هنر رزمی هستند که درایران فعال می باشند و مطالبی را مبنی بر بزرگ نمایی شخصی خود برای تعدادی از افراد ساده لو در وب سایتهای خود بیان می کنند به همین دلیل مدیر محترم این سبک درایران مطالبی را جهت شفاف سازی برای عموم و علاقمندان به تانگسودو در ایران به شرح ذیل اعلام می نماید.

1-سبک تانگسودو یکی از سبکهای رزمی است که درسطح جهان با بیش از بیست سازمان جهانی متفاوت است که درحال توسعه این هنر رزمی می باشند. لذا اگر هر یک ازنمایندگان این سازمانها درکشورها مطالبی را مبنی براصلی بودن سازمان ما درجهان بیان می کنند غیرواقع وغیرقانونی می باشد. لذا همه این سازمانها قانوا ازیک جایگاه حقوقی درسطح جهان بویژه کره جنوبی برخوردارهستند. و موضوع جالبتراینکه همان سازمانهای مدعی اصلی بودن نتوانستند تا کنون بیش از ده کشور نمایندگی درکشورها راه اندازی کنند باتوجه به اینکه سازمانهای دیگر که از نظرآنها از سطح  حقوقی پایین تری برخوردارند نمایندگی آنها در کشورها گاها بیش از 40 کشورمی رسد. که این نشان دهنده اعتبارسازمانها در بین سازمانهای دیگر درتانگسودو می باشد.

2-موضوع مورد اشاره درجلسه مسئول اسبق سبک تانگسودوI.T.F ایران بادبیرمحترم فدراسیون ورزشهای رزمی، ازآنجاییکه طبق قوانین این فدراسیون هرفرد مجاز به فعالیت دریک رشته رزمی نیزمی باشد و رئیس اسبق  سبک تانگسودو I.T.F  ایران مسئولیت دیگری دریکی از رشته های رزمی فدراسیون ورزشهای رزمی را بعهده دارند لذا درآن جلسه عنوان گردید که ایشان صرفا در یک رشته رزمی فعالیت نمایند. که رئیس اسبق  سبک تانگسودو I.T.F   ایران ازقانون تبعیت نموده و اعلام کردند که شخصا از مسئولیت در رشته تانگسودو درایران کنارگیری کرده لذا این سازمان با افرادی دیگربه فعالیت خود ادامه خواهد داد که این موضوع درجلسه فوق به صراحت اعلام گردید. لذا اطلاعاتی غلطی که به دست یک سری از دوستان نما رسیده است ظاهرا ناقص بوده است!

3-ساختار هریک ازسازمانهای جهانی درهنرهای رزمی کاملا مجزا و مستقل از یکدیگراست.لذا طبق قوانین هیچ یک از سازمانهای جهانی حق دخالت و اظهار نظر درخصوص فعالیت وصدور اسنادها و گواهی هایی که سازمان مربوطه صادرمی کند راندارند. و مهمتراز آن هرسازمان جهانی گواهی های خودرا مبنی برتوانایی فنی آن فرد مشخص و صادرمی کند.قطعا دوستانی که تا قبل از گذراندن دوره آموزشی  خود قادر به دریافت گواهی فنی از سازمان مربوطه  خود نشده اند این نشاندهنده عدم صلاحیت فنی فرد بوده که سازمان مربوطه او را فاقد صلاحیت فنی دانسته وملزم به شرکت در دورهای آموزشی خود نموده است.

4-ازآنجاییکه جلسه ای درخصوص بررسی مشکلات سبک تانگسودو درمحل فدراسیون ورزشهای رزمی برگزارگردیده است و اینطورکه به من گزارش شده دوستانی که بعنوان نماینده از سبک دیگر حضور داشته اند  اسنادی را دال برتقلبی بودن گواهی های نمایندگی و دان جهانی مسئول اسبق تانگسودوI.T.F ارائه نمودند که بسیاربرای حاضرین درجلسه تعجب آور و جالب توجه بوده است که آنها از یک سازمان دیگر درتانگسودو اسنادی را استعلام کرده اند که این اسناد ازسوی یک سازمان رسمی و قانونی دیگری درکشور کره صادرشده است. وعملا آن سازمان حق اظهار نظر در این مورد را نداشته است. که این موضوع باعث شده مسئولین محترم فدراسیون آگاه شوند افرادی که در این سبک بعنوان مدیران ارشد فعالیت می نمایند از کمترین تجربه و سطح آگاهی پایین تری از قوانین ورزش جهان برخوردارهستند که تشخیص این موضوع بسیارساده هم برای آنها دشواراست!

5- مدیران فعلی ازسازمان دیگری از سبک تانگسودو که در ایران فعالیت می نمایند گویا فراموش کره اند که سابقا بمدت بیش از 2 سال تا زمان به رسمیت رسیدن آنهادر فدراسیون ورزشهای رزمی بصورت غیرقانونی و غیرمجاز در ایران فعالیت می کردند جالب این است که آنها تا قبل از به رسمیت رسیدن سبک خود توجه ای به قانون نداشته اند حال که سازمان دیگر و معتبری درتانگسودو کره در ایران فعال شده است خودرا مانند کتاب قانون می بینند و دیگران را ضعیف و خودرا قوی می بینند! البته قوی بودن از نظر آنها این است که اعضای خودشان را از سبکهای دیگر می دزدند یا آنها را با وعده های دیگر می خرند و این روش پیش رفت آنها در سبکهای شان است! و البته فراموش کره اند که تا قبل از اینکه مسئول یک سبک در کشورشوند درخواست نمایندگی به سبک دیگری داده بودند!

6-سبک تانگسودوI.T.F  با مدیریت جدید همچنان در حال فعالیت است و در این راستا هم با تمام توان از حقوق قانونی خود درمراجع ذیصلاح که آن دوستان اشاره کرده اند دفاع خواهد کرد. پس اگراحیانا همکاران دیگردرسبک همسو،  خود را به خواب زده اند لطفا بیدارشوند وسعی نکنند با بزرگ نمایی شخصی ، خود را جلوی تعدادی افراد ساده لو پرقدرت نشان دهند.

7-آخرین پیام من بعنوان مدیر جدید سبک تانگسودو  I.T.F درایران این است که این سبک رزمی درآینده نزدیک درایران با سازمانهای متعددی دیگر توسعه خواهد یافت و درآن وقت توانایی افراد بین این سازمانها مشخص خواهدشد. این نهالی است که توسط سبک تانگسودو I.T.F  در ایران کاشته شده است و درآینده هم میوه های آن چیده خواهد شد.

درپایان ازهمه کسانی که حوصله به خرج دادند وپیام بنده حقیرکه درراستای حق و حقیقت و شفاف سازی واقعی از این هنر رزمی سنتی کره نیز بوده است را مطالعه کردند تشکروقدرانی می نمایم.

باتشکر

مهندس وثوق

مدیرجدید سبک تانگسودوI.T.F  درایران

comment fab icon
comment fab icon
سبک تانگسودو I.T.F ایران Tang Soo Do I.T.F IRAN 국제당수도연맹
هنر رزمی سنتی کره جنوبی
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره تانگسودو


باسلام خدمت بازدیدکنندگان محترم: ازاینکه ازوب سایت ما دیدن می کنید سپاسگزاریم.
به اطلاع شما عزیزان میرساندهمانطورکه مستحضرید هنر رزمی تانگسودو یکی از هنرهای رزمی قدیمی و سنتی کشورکره جنوبی می باشد که که درجهان بنام (کاراته کره ای) شناخته شده است و به نوعی ریشه تکواندو از این هنررزمی نشآت گرفته شده است.لازم است به اطلاع برسانیم این هنر رزمی درحال حاضر بیش از بیست سازمان جهانی با عناوین مختلف در سطح جهان فعالیت می کند و این سازمانها این هنر رزمی سنتی را در سطح جهان توسعه می دهند. لازم است بدانید از نظر دولت کره جنوبی سازمان هایی که در هنرهای رزمی این کشورفعالیت می کنند زمانی دارای وجاهت قانونی و حقوقی هستند که سازمان مربوطه درکشور کره جنوبی و در وزارت ورزش،فرهنگ و گردشکری این کشور به رسمیت رسیده باشند. امروزه تعدادی زیادی از این سازمان ها از نظر دولت کره جنوبی به رسمیت شناخته نمی شوند. لازم است با افتخاراعلام کنیم فدراسیون جهانی تانگسودو I.T.F یکی از سازمان های جهانی بزرگ و پرقدرت درتانگسودو است که مورد تایید دولت کره جنوبی است و این سازمان در وزارت ورزش،فرهنگ و گردشکری کره جنوبی به رسمیت رسیده است. لذا جهت اطلاع شما عزیزان اعلام می کنیم اگر افرادی هستند که با هدف خاص می گویند تنها سازمان ما اصلی و رسمی است بدانید از نظر قانونی و حقوقی خلاف واقع صحبت می کنندو قطعا هدفشان بازار گرمی جهت جذب تعدای افراد ساده لو به این رشته رزمی است. در کشور کره جنوبی هیچ سازمانی درهنرهای رزمی اصلی و فرعی وجود ندارد و زمانی که دردولت کره جنوبی بطورمشخص در وزارت ورزش،فرهنگ و گردشکری به رسمیت می رسند جزو سازمان اصلی و مورد تایید هستند و همه آنها در یک سطح حقوقی در کره و جهان می باشند. "برای رسیدن به این حقیقت می توانید از سازمان مورد نظردرخواست مجوز فعالیت کنید که آنها درکجا به رسمیت رسیده اند"
لذا جهت اطلاع علاقمندان به این هنر رزمی میرساند سبک تانگسودو I.T.F جمهوری اسلامی ایران سابقآ به ریاست استاد حسن مهاجرمنقوش نماینده رسمی فدراسیون جهانی تانگسودو I.T.F درایران فعالیت می نموده که بدلیل مسئولیت ایشان درسبک هوجون موسول وطبق قوانین فدراسیون ورزشهای رزمی که هرفرد مجازبه فعالیت در یک رشته رزمی نیزمی باشد.لذا از این پس این سازمان با مدیریت جناب آقای مهندس وثوق فعالیت خودرا ادامه می دهد. لذا اعلام می گردد ازتاریخ 95/2/22 استاد حسن مهاجرمنقوش هیچگونه مسئولیتی در سبک تانگسودو I.T.F جمهوری اسلامی ایران ندارد وکلیه مسئولیتها بعهده جناب آقای مهندس وثوق مسئول جدید این سبک در ایران می باشد.
ضمنا علاقمندان به سبک تانگسودو I.T.F جمهوری اسلامی ایران می توانند جهت ارتباط وهرگونه اطلاعات بیشتردرخصوص سبک تانگسودو I.T.F با روابط عمومی این سبک به آدرس ایمیل مربوطه تماس حاصل نمایند.
ایمیل:
Tangsoodo95@gmail.com

مدیر وبلاگ : روابط عمومی تانگسودو ایران

پیام مهندس وثوق مدیرجدید سبک تانگسودو I.T.F  ایران به علاقمندان به سبک تانگسودو

ازآنجاییکه افرادی دیگر درحال توسعه سبک تانگسودو درایران می باشند و یکی از نمایندگان بیست سازمان جهانی دراین هنر رزمی هستند که درایران فعال می باشند و مطالبی را مبنی بر بزرگ نمایی شخصی خود برای تعدادی از افراد ساده لو در وب سایتهای خود بیان می کنند به همین دلیل مدیر محترم این سبک درایران مطالبی را جهت شفاف سازی برای عموم و علاقمندان به تانگسودو در ایران به شرح ذیل اعلام می نماید.

1-سبک تانگسودو یکی از سبکهای رزمی است که درسطح جهان با بیش از بیست سازمان جهانی متفاوت است که درحال توسعه این هنر رزمی می باشند. لذا اگر هر یک ازنمایندگان این سازمانها درکشورها مطالبی را مبنی براصلی بودن سازمان ما درجهان بیان می کنند غیرواقع وغیرقانونی می باشد. لذا همه این سازمانها قانوا ازیک جایگاه حقوقی درسطح جهان بویژه کره جنوبی برخوردارهستند. و موضوع جالبتراینکه همان سازمانهای مدعی اصلی بودن نتوانستند تا کنون بیش از ده کشور نمایندگی درکشورها راه اندازی کنند باتوجه به اینکه سازمانهای دیگر که از نظرآنها از سطح  حقوقی پایین تری برخوردارند نمایندگی آنها در کشورها گاها بیش از 40 کشورمی رسد. که این نشان دهنده اعتبارسازمانها در بین سازمانهای دیگر درتانگسودو می باشد.

2-موضوع مورد اشاره درجلسه مسئول اسبق سبک تانگسودوI.T.F ایران بادبیرمحترم فدراسیون ورزشهای رزمی، ازآنجاییکه طبق قوانین این فدراسیون هرفرد مجاز به فعالیت دریک رشته رزمی نیزمی باشد و رئیس اسبق  سبک تانگسودو I.T.F  ایران مسئولیت دیگری دریکی از رشته های رزمی فدراسیون ورزشهای رزمی را بعهده دارند لذا درآن جلسه عنوان گردید که ایشان صرفا در یک رشته رزمی فعالیت نمایند. که رئیس اسبق  سبک تانگسودو I.T.F   ایران ازقانون تبعیت نموده و اعلام کردند که شخصا از مسئولیت در رشته تانگسودو درایران کنارگیری کرده لذا این سازمان با افرادی دیگربه فعالیت خود ادامه خواهد داد که این موضوع درجلسه فوق به صراحت اعلام گردید. لذا اطلاعاتی غلطی که به دست یک سری از دوستان نما رسیده است ظاهرا ناقص بوده است!

3-ساختار هریک ازسازمانهای جهانی درهنرهای رزمی کاملا مجزا و مستقل از یکدیگراست.لذا طبق قوانین هیچ یک از سازمانهای جهانی حق دخالت و اظهار نظر درخصوص فعالیت وصدور اسنادها و گواهی هایی که سازمان مربوطه صادرمی کند راندارند. و مهمتراز آن هرسازمان جهانی گواهی های خودرا مبنی برتوانایی فنی آن فرد مشخص و صادرمی کند.قطعا دوستانی که تا قبل از گذراندن دوره آموزشی  خود قادر به دریافت گواهی فنی از سازمان مربوطه  خود نشده اند این نشاندهنده عدم صلاحیت فنی فرد بوده که سازمان مربوطه او را فاقد صلاحیت فنی دانسته وملزم به شرکت در دورهای آموزشی خود نموده است.

4-ازآنجاییکه جلسه ای درخصوص بررسی مشکلات سبک تانگسودو درمحل فدراسیون ورزشهای رزمی برگزارگردیده است و اینطورکه به من گزارش شده دوستانی که بعنوان نماینده از سبک دیگر حضور داشته اند  اسنادی را دال برتقلبی بودن گواهی های نمایندگی و دان جهانی مسئول اسبق تانگسودوI.T.F ارائه نمودند که بسیاربرای حاضرین درجلسه تعجب آور و جالب توجه بوده است که آنها از یک سازمان دیگر درتانگسودو اسنادی را استعلام کرده اند که این اسناد ازسوی یک سازمان رسمی و قانونی دیگری درکشور کره صادرشده است. وعملا آن سازمان حق اظهار نظر در این مورد را نداشته است. که این موضوع باعث شده مسئولین محترم فدراسیون آگاه شوند افرادی که در این سبک بعنوان مدیران ارشد فعالیت می نمایند از کمترین تجربه و سطح آگاهی پایین تری از قوانین ورزش جهان برخوردارهستند که تشخیص این موضوع بسیارساده هم برای آنها دشواراست!

5- مدیران فعلی ازسازمان دیگری از سبک تانگسودو که در ایران فعالیت می نمایند گویا فراموش کره اند که سابقا بمدت بیش از 2 سال تا زمان به رسمیت رسیدن آنهادر فدراسیون ورزشهای رزمی بصورت غیرقانونی و غیرمجاز در ایران فعالیت می کردند جالب این است که آنها تا قبل از به رسمیت رسیدن سبک خود توجه ای به قانون نداشته اند حال که سازمان دیگر و معتبری درتانگسودو کره در ایران فعال شده است خودرا مانند کتاب قانون می بینند و دیگران را ضعیف و خودرا قوی می بینند! البته قوی بودن از نظر آنها این است که اعضای خودشان را از سبکهای دیگر می دزدند یا آنها را با وعده های دیگر می خرند و این روش پیش رفت آنها در سبکهای شان است! و البته فراموش کره اند که تا قبل از اینکه مسئول یک سبک در کشورشوند درخواست نمایندگی به سبک دیگری داده بودند!

6-سبک تانگسودوI.T.F  با مدیریت جدید همچنان در حال فعالیت است و در این راستا هم با تمام توان از حقوق قانونی خود درمراجع ذیصلاح که آن دوستان اشاره کرده اند دفاع خواهد کرد. پس اگراحیانا همکاران دیگردرسبک همسو،  خود را به خواب زده اند لطفا بیدارشوند وسعی نکنند با بزرگ نمایی شخصی ، خود را جلوی تعدادی افراد ساده لو پرقدرت نشان دهند.

7-آخرین پیام من بعنوان مدیر جدید سبک تانگسودو  I.T.F درایران این است که این سبک رزمی درآینده نزدیک درایران با سازمانهای متعددی دیگر توسعه خواهد یافت و درآن وقت توانایی افراد بین این سازمانها مشخص خواهدشد. این نهالی است که توسط سبک تانگسودو I.T.F  در ایران کاشته شده است و درآینده هم میوه های آن چیده خواهد شد.

درپایان ازهمه کسانی که حوصله به خرج دادند وپیام بنده حقیرکه درراستای حق و حقیقت و شفاف سازی واقعی از این هنر رزمی سنتی کره نیز بوده است را مطالعه کردند تشکروقدرانی می نمایم.

باتشکر

مهندس وثوق

مدیرجدید سبک تانگسودوI.T.F  درایران

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 27 اردیبهشت 1395
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
به سایت ما خوش آمدید
نام و نام خانوادگی      
آدرس ایمیل      
کلیه حقوق این وبلاگ برای سبک تانگسودو I.T.F ایران Tang Soo Do I.T.F IRAN 국제당수도연맹 محفوظ است
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic